Wat is VC-CS

VC-CS is de erkende beroepsvereniging  voor veiligheidscoördinatoren tijdelijke en mobiele  bouwplaatsen. De vereniging werd in maart 2000 opgericht om de in ons land aanwezige veiligheidscoördinatoren samen te brengen in een vereniging die als spreekbuis zou fungeren tegenover de andere partners van de bouwsector en tegenover de buitenwereld.

Maak een account

VC-CS is de vereniging die de gemeenschappelijke belangen van de coördinatoren veiligheid en gezondheid behartigt. De Raad van Beheer van VC-CS is samengesteld uit zelfstandigen, werknemers, architecten en ingenieurs afkomstig uit alle landsdelen. Hiermee beoogt VC-CS een zo ruim mogelijke groep van coördinatoren samen te brengen. VC-CS stelt zich los op van elke andere organisatie en vrij van commerciële doeleinden. Dit laat de vereniging toe onafhankelijk de belangen van haar leden te behartigen.