Moet de signalisatie op de openbare weg en buiten de werf, opgenomen worden in het veiligheids- en gezondheidsplan?

Het plaatsen van signalisatie om en rond de werf, op onder andere de openbare…

Hoeveel veiligheidscoördinatoren mogen/moeten kunnen worden aangesteld?

Als er op een TMB een veiligheidscoördinator moet worden aangesteld moet men één veiligheidscoördinator…

Wat is het verschil tussen de functie van preventieadviseur en veiligheidscoördinator?

De preventieadviseur: Is verbonden aan een onderneming; Onderzoekt de risico’s van een activiteit, vooral…

Wat stelt een einde aan de opdracht en taken van de coördinator-ontwerp?

De taak van de coördinator-ontwerp eindigt met de overhandiging van zijn documenten (het veiligheids-…

Wanneer moet een coördinatiestructuur opgericht worden?

Een coördinatiestructuur moet opgericht worden op de bouwplaatsen waar 3 of meer aannemers gelijktijdig…

Wat is het veiligheids- en gezondheidsplan?

Dit is het document of het geheel van documenten dat de risicoanalyse en de…

Wat wordt bedoeld met het postinterventiedossier?

Dit dossier bevat de voor de veiligheid en gezondheid nuttige elementen waarmee bij eventuele…

Wat wordt bedoeld met het coördinatiedagboek?

Het coördinatiedagboek is het document of het geheel van documenten dat door de coördinator…

1 2