Wat is het verschil tussen de functie van preventieadviseur en veiligheidscoördinator?

Delen op:

De preventieadviseur:

  • Is verbonden aan een onderneming;
  • Onderzoekt de risico’s van een activiteit, vooral in de ondernemingen; bv. schilderbedrijf, gevaar voor vergiftiging door oplosmiddelen;
  • Geeft raad, advies en informatie over de preventiemaatregelen ter bestrijding van de risico’s die in onmiddellijk verband staan met de onderzochte activiteit (giftig product, gebruik van een PBM,…);
  • Stelt het specifiek veiligheids- en gezondheidsplan op voor de bouwplaats. Daarin worden de activiteiten van de werknemers en de bijbehorende risico’s uiteengezet en ook de preventiemaatregelen die de werknemers moeten naleven;
  • Heeft de coördinator nodig om de risico’s van co-activiteiten te leren kennen en informatie en eventueel instructies te kunnen doorgeven aan “zijn” werknemers.

De veiligheidscoördinator:

  • Is verbonden aan een bouwplaats;
  • Onderzoekt de risico’s van co-activiteiten op een bouwplaats;bv. schilder + lasser, gevaar voor ontploffing als de schilder zich hoger bevindt dan de lasser, want verfoplosmiddelen zijn ontplofbaar en zwaarder dan lucht;
  • Geeft raad, advies en informatie over de preventiemaatregelen ter bestrijding van de risico’s die optreden bij co-activiteit op een bouwplaats;
  • Stelt het algemeen veiligheids-en gezondheidsplan op. Daarin worden de co-activiteiten uiteengezet, de risico’s van co-activiteit en de preventiemaatregelen die genomen moeten worden. Het kan dan om klassieke (collectieve of individuele) preventiemaatregelen gaan, voorstellen voor wijzigingen in de arbeidsspreiding op de bouwplaats om bepaalde co-activiteiten te vermijden of voorstellen planwijzigingen;
  • Heeft de preventieadviseur nodig om de co-activiteiten op te sporen die bijkomende risico’s zouden kunnen meebrengen.