Bijkomende verzekering EPB-EPC

Verzekeringen voor epb verslaggevers, epb adviseurs, epb  verantwoordelijken en energiedeskundigen die een certificaat opmaken voor bestaande gebouwen.

Vele veiligheidscoördinatoren hebben hun werkzaamheden uitgebreid naar het energiegebeuren.

VC-CS heeft bekomen dat, mits een toeslagpremie, de verzekering beroepsaansprakelijk kan uitgebreid worden voor de taken verbonden aan vermelde activiteiten.

Dekking is conform algemene voorwaarden polis BA.