Voordelen als lid

Lid worden van VC-CS biedt je als coördinator een pak voordelen. We zetten hier de belangrijkste even op een rij:

U wordt op de hoogte gehouden van de recente ontwikkelingen inzake wetgeving en concrete invulling van de taken verbonden aan het beroep van coördinator veiligheid en gezondheid. VC-CS garandeert u actuele informatie door haar veelvuldige contacten met de betrokken overheden en andere intervenanten van de bouwsector.

VC-CS zal op nuttige wijze en een zo breed mogelijke schaal een lijst verspreiden van de leden (mits hun akkoord). VC-CS steunt hiervoor op de verklaring van de leden (conformiteit met de vereisten voor coördinatorschap) en een interne Code van Goede Praktijk.

Uw mogelijke actieve inbreng in de vereniging geeft u toegang tot één of meerdere werkgroepen en kan de verdere evolutie van uw beroep oriënteren.

VC-CS voert actief onderzoek naar collectieve oplossingen inzake verzekering, beroepsaansprakelijkheid van coördinatoren; verwoording van de verantwoordelijkheden naar lastenboeken toe, …

VC-CS ijvert voordeeltarieven te bekomen bij diverse organisaties, manifestaties en bij bepaalde uitgevers.

Uw toetreding tot VC-CS zal ongetwijfeld bijdragen tot de ontplooiing van uw activiteiten als veiligheidscoördinator. Het bedrag van het lidmaatschap is het investeren meer dan waard. En elke stem die zich achter ons schaart draagt bij tot de reikwijdte van onze vereniging.

Lid kan je worden door formulier voor aanvraag van inschrijving in te vullen en ons dit door te sturen. Na beraad word je op de hoogte gebracht van je aanvaarding. Pas nadien vragen wij je het lidmaatschapsgeld te storten.