Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering van de veiligheids-en gezondheidscoördinatoren.

Iedereen die in een procedure betrokken wordt weet dat het zeer belangrijk is om ondersteund te worden door een onafhankelijk advocaat, iemand die werkt los van de verzekering BA, zodanig dat de rechten van de betrokkenen tenvolle verdedigd worden.

Via de bedongen voorvaarden door VC-CS heeft u als lid van VC-CS de mogelijkheid om voor een kleine jaarlijkse premie de rechtbijstandverzekering te onderschrijven en vele kosten van rechtspraak te ontlopen.

Via onderstaande link heeft u zicht op de dekkingen en premies voor de verzekering Rechtsbijstand.

(Link: VC-CS-Rechtsbijstend speciale voorwaarden)