Verzekering

VC-CS heeft voor haar leden een collectieve verzekeringspolis afgesloten , in eerste instantie voor de burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating van de veiligheids- en gezondheidscoördinatoren.

Om de leden meer ondersteuning te kunnen geven  werd eveneens een collectieve polis rechtsbijstand afgesloten.

Daar vele van onze leden  eveneens  overgegaan zijn om zaken met betrekking tot het energiegebeuren bij hun taken te nemen en dit zowel voor nieuwe als bestaande gebouwen, werd een uitbreiding op deze collectieve verzekeringspolissen bedongen.

Elk lid is hierbij vrij om deze polis al dan niet te onderschrijven.  Het onderschrijven van de polis verloopt rechtstreeks via de verzekeringsmakelaar. Om dekking te hebben via de collectieve polis is lidmaatschap van  VC-CS evenwel verplicht.

Naast de collectieve verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid voor de veiligheidscoördinatoren kan Marsh u ook advies verlenen voor andere waarborgen die je in de bijlage vindt.

Marsh heeft nu ook een interessant voorstel gedaan met een polis GEWAARBORGD INKOMEN BIJ ZIEKTE OF ONGEVAL en eventuele medische vragenlijst (na 15/02/2016).

Heeft u  specifieke vragen over uw verzekering of wil u bijvoorbeeld de gedekte bedragen laten aanpassen,  neem dan contact met MARSH.

Contactpersoon productiebeheerThierry Ackaert – T: 02/674.99.63 – [email protected]

Contactpersoon schadebeheerVeerle Moons – T: 02/674.99.14 – [email protected]

Organigram Marsh.