Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid van de veiligheids – en gezondheidscoördinatoren

In uw dagdagelijkse activiteiten als veiligheids- en gezondheidscoördinator bestaat altijd de kans dat u een fout maakt en aldus een derde schade berokkent. U bent persoonlijk gehouden om de schade toegebracht door uzelf (of door een persoon waar u verantwoordelijk voor bent) te vergoeden. Dit kan tot aanzienlijke schadevergoedingen leiden die u aan een derde dient te betalen.

VC-CS stelt reeds gedurende jaren alles in het werk om het imago van het beroep van veiligheids- en gezondheidscoördinator te beschermen, alsmede de persoonlijke en financiële belangen van haar leden, door een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor te stellen die aan hun eisen voldoet.

Nota BA VCCS 2021