Doelstellingen

VC-CS stelt​ een aantal concrete doelstellingen voorop:

  • Verenigen van de coördinatoren voor veiligheid en gezondheid in de bouw (V&G) in België.
  • Opstellen van een code van goede praktijk voor de coördinatoren V&G.
  • Verdedigen van de belangen van haar leden.
  • Optreden als gesprekspartner voor de bevoegde instanties.
  • Verdedigen van de onafhankelijkheid van de functie van coördinator V&G.
  • Bekomen van de registratie en de erkenning van het beroep.
  • Promoten van de meerwaarde van een project door de V&G-coördinatie.
  • Deelnemen aan overlegplatformen.