Wanneer moet een coördinatiestructuur opgericht worden?

Delen op:

Een coördinatiestructuur moet opgericht worden op de bouwplaatsen waar 3 of meer aannemers gelijktijdig werken uitvoeren en: hetzij het vermoedelijk werkvolume meer dan 5000 mandagen bedraagt; hetzij de geschatte totale prijs van de werken meer dan 2,5 miljoen euro (excl.BTW) bedraagt.
Op gemotiveerd verzoek van de coördinator-verwezenlijking organiseert de opdrachtgever een coördinatiestructuur op andere bouwplaatsen.

De bedoeling van de coördinatiestructuur is om bij te dragen tot de organisatie van de veiligheidscoördinatie door:

  • Te zorgen voor de vereenvoudiging van de informatie en de raadpleging van de verschillende tussenkomende partijen en van hun onderlinge communicatie;
  • Te zorgen voor de regeling van elke betwisting of onduidelijkheid inzake de naleving van de preventiemaatregelen;
  • Adviezen inzake veiligheid en gezondheid uit te brengen.

De coördinatiestructuur is in essentie een overleg-, bemiddelings- en consultatieorgaan en moet zorgen voor de uitwisseling van de informatie. Het verenigt de verantwoordelijken (opdrachtgever, bouwdirectie belast met de (controle op de) uitvoering, de aannemers, een vertegenwoordiger van elk comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis, van elke syndicale afvaardiging van de op de bouwplaats aanwezige aannemers). De coördinatiestructuur wordt voorgezeten door de coördinator-verwezenlijking.