Wat stelt een einde aan de opdracht en taken van de coördinator-ontwerp?

Delen op:

De taak van de coördinator-ontwerp eindigt met de overhandiging van zijn documenten (het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier), aan de persoon belast met zijn aanstelling.

Deze overdracht, die pas kan geschieden na volledige opmaak en afwerking van de documenten, wordt best vastgesteld in een proces-verbaal zoals in de uitvoeringsfase.

Indien de coördinator-ontwerp eveneens de coördinatie verwezenlijking uitvoert, loopt zijn opdracht door.